สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ชุดที่ 46 ฉบับที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 46 ฉบับที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2564 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 45 ฉบับที่ 12 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 45 ฉบับที่ 11 วันที่ 28 มกราคม 2564 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 45 ฉบับที่ 10 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page