สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

ขอเชิญสั่งซื้อลำใยสดช่อของสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยทางภาคเหนือ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด และประชาชนทั่วไป สั่งซื้อลำใยสดช่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ทางภาคเหนือ เป็นลำไยเกรด AA+A บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 300 บาท ...

วันที่ 02-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ขอเชิญร่วมอนุทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2560

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปถวาย ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ...

วันที่ 21-07-2017   อ่านเพิ่มเติม  

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ...

วันที่ 21-07-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ยื่นกู้สามัญ กรณีพิเศษ ต้อนรับเปิดเทอม

มีข่าวดีอีกแล้ว ต้อนรับเปิดเทอม เนื่องจากช่วงนี้สมาชิก ในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้นคณะกรรมการฯ มีความห่วงใยสมาชิกและเพื่อสหกรณ์ได้มีโอกาสดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ...

วันที่ 06-06-2017   อ่านเพิ่มเติม  

เปิดตัวเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด (www.phutsc.com) กำลังจะเปิดตัวให้บริการสมาชิกเร็วๆ นี้ ...

วันที่ 02-06-2017   อ่านเพิ่มเติม  

12

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page