สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

เปิดตัวเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

     เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด (www.phutsc.com) กำลังจะเปิดตัวให้บริการสมาชิกเร็วๆ นี้

     โดยมีข้อมูลบริการสมาชิก ซึ่งมีเมนูหลักดังนี้ เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ดาวน์โหลด เว็บบอร์ด และติดต่อสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อให้เว็บไซต์มีข้อมูลสมบูรณ์ และสามารถบริการสมาชิกได้สะดวก รวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยจะเชื่อมโยงค์ลิงค์ไว้ที่อินทราเน็ตของคุรุสภา และสำนักงาน สกสค. เพื่อความสะดวกของสมาชิกอีกด้วย

     
ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 02-06-2017

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page