สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ยื่นกู้สามัญ กรณีพิเศษ ต้อนรับเปิดเทอม

     มีข่าวดีอีกแล้ว ต้อนรับเปิดเทอม เนื่องจากช่วงนี้สมาชิก ในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้นคณะกรรมการฯ มีความห่วงใยสมาชิกและเพื่อสหกรณ์ได้มีโอกาสดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

     จึงอนุมัติให้สมาชิกยื่นกู้สามัญ กรณีพิเศษ โดยสมาชิกที่ผ่อนชำระมาแล้วเพียง 1 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้อีกครั้ง จากเดิมต้องผ่อนชำระ 3 งวด

     ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอกู้เงินสามัญได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และจะได้รับเงินในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยครึ่งเดือน
ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 06-06-2017

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page