สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ขอเชิญร่วมอนุทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2560

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปถวาย ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

     จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน และผู้มิจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัย ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กฐินพระราชทาน) สสพ.1 เลขที่บัญชี 012 – 0 – 24614 – 7

     และให้นำส่งสำเนาใบโอนไปที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯมหานคร พื้นที่ 1 โทรสาร 0 2243 3194 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 21-07-2017

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page