สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ขอเชิญสั่งซื้อลำใยสดช่อของสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยทางภาคเหนือ

     ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด และประชาชนทั่วไป สั่งซื้อลำใยสดช่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ทางภาคเหนือ เป็นลำไยเกรด AA+A บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 300 บาท

     สามารถสั่งซื้อได้ 2 รอบ รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจ ขอให้จัดส่งใบสั่งซื้อไปยัง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเเทพมหานคร พื้นที่ 1 โทรสาร 02 243 3194

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณกันยารัตน์ แสงงาม โทร. 02 241 5903 หรือ 083 103 2943
ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 02-08-2017

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page