สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 จำนวน 4 ตำแหน่ง

     สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 ประจำปี 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

     1) สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำแหน่ง และ 2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 ตำแหน่ง

     สมาชิกสามัญที่สนใจร่วมพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ของเราให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ คุณรจิต ทวีทุน เจ้าหน้าที่ธุรการสหกรณ์ ณ หน้าห้องรองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้จากเอกสารที่แนบ
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

วันที่ 06-02-2018

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page