สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประเภท การยื่นกู้เงิน รับเงิน สถานที่ติดต่อ
1. เงินกู้สามัญ ภายในวันที่ 20 ของเดือน สิ้นเดือน คุณสุนันท์ คงจำกัด ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค.
กรณีสำนักเลขาธิการคุรุสภา (ตรวจสอบเบื้องต้น)
ผอ.มณฑา แสงชัน กลุ่มมูลนิธิและกองทุน ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักเลขาธิการคุรุสภา และคุณรจิต ทวีทุน หน้าห้องรองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1
2. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ก่อนวันรับเงิน 1 วัน - กรณีที่ผู้ไม่มีหนี้ค้างชำระ รับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
- กรณีผู้ที่มีหนี้ค้างชำระ รับเงินทุกวันที่ 15 ของเดือน และก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน
คุณยุวดี อภิรมย์ กลุ่มการคลัง ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักเลขาธิการคุรุสภา

ติดต่อสหกรณ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

แผนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี